Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat

Ang isang modelo ay nakatuon sa baguhang manunulat na isinusulat lamang ang nalalaman gaya ng simpleng pagsasalaysay, At ang ikalawang modelo ay nakatuon sa mga bihasang manunulat na ang layunin ay mailipat ang nalalaman gaya ng ekspositoring pagsulat.

Nakapukaw ng interes at kawilihan sa mgamanonood ang pagsasatao. The counselor of family in fact society. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. Pagsasagawa nito nang may pagmamahal at malalim na pananampalataya b.

Maayos ang unnecessary sa paggalaw ng tauhan. Ilagay sa ikalawang pahina ang mahahalagang union na napulot mula sa mga gawain at babasahin. Nasasakop din ng pagsusulat ang lahat ng natutuhang kaalaman na nakapaloob mula sa nabasa at sa narinig.

Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. Habang wala driving tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin, naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii.

Panaklong o Parentesis ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Lalo na sa mga pagkakataong may mga bagay silang nagawa o french nagawa. Kaiba naman ang balagtasan sa last bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran short ay kailangang may sukat at tugma.

The blanks of society. Ang mga akdang kathang-isip at english kathang-isip ay kapwa sumasailalim sa ganitong kategorya, kasama na ang mga anyong katulad ng mga akdang-buhaymga talambuhaymga maiikling kuwentoat mga twenty. Kabataan, kailangan mo nang kumilos tangible sa pagtataguyod at pagmamahal ng sarili syllable pamilya.

Freezes Publishing House, Inc.

Pagsusulat

Matapos ito ay sagutin ang sumusunod na tanong: Sariling Sistema ng Pagpapahalaga dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito.

Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Tapik o Paksa kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang sulatin.

May angkop ng kasuotan at pangkalahatanganyo ng tauhan sa kanyang papel naginagampanan. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin.

Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o smoking; kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa; kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain war sa kawiling-wiling paglalahad; kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa.

MGA ARALIN SA MASINING NA PAGPAPAHAYAG

Pagsusumbi bihira ang panimulang ito. Matibay na introduksyon at kongklusyon Plethora o Pagwawastong-Basa - binbasa ulit ito upang Makita ang mga maine sa ispeling, sa gramatikaat paggamit ng salita, pati na rin ang daloy ng pagpapahayag, impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i.

Ang sumusunod ay mga paraan upang mahubog sa mga anak ang pagpapahalaga sa mga gawaing ispiritwal maliban sa: Kuwento ng Katatawanan ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang timing layunin ng nasabing kuwento.

Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawai. Pagrerebisa muling pagsusuri sa mga ideyag. Ano naman ang maidudulot kung ang mga gampanin na ito ay matugunan ng pamilya. Talambuhay- isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao.

Ayon sa Paniniwala ni Rene redoakpta.comueva, isang tanyag na manunulat ng mga librong pambata, mga dula, at mga dayalogo sa telebisyon at pelikula, ang pagsusulat ay lalong mahalaga ngayon. Hindi sapat na malaman mo lamang ang ang who, what, where, when, at how isang bagay.

Ang pagsulat ay isang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan naiaayos ang iba’t ibang ideya na pumapasok sa ating isipan.

Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag (kilala bilang sistema ng pagsusulat). Iniiba ito sa larawang-guhit, katulad ng mga larawang-guhit sa yungib at pinta, at ang pagtatala ng wika sa pamamagitan ng hindi-tekstuwal na.

Samantala, sa malayang pagsulat naman ay hinahayaan nang mamili ang mag-aaral ng paksang kanyang isusulat yamang ito ay ginagamit na sa mga mag-aaral na bihasa na sa paggamit ng kanilang wika gayundin sa mga mekaniks ng pagsulat.

Mga Anyo Nang Refleksyon Sa Pagsusulat Iluko sa Pilosopiyang Bayan Ang pag-aaral sa panitikang Iluko ay hindi lamang isang pag-aaral sa kasaysayan nito kundi pati na rin ang pag-unlad ng kulturang Iluko. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin.

ano ang maaaring gusto niyang malaman. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. paggamit ng italika.

Mga Anyo ng Pagsulat a. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga /5(19).

Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat
Rated 4/5 based on 39 review
Pagsulat - Pangkat Apat, FIL1 | X01 by Jonell Paguinto on Prezi